Besøksadresse
Aas-Jakobsen Trondheim holder
til i fjerde etasje i Sluppenvegen 17B, inngang på oversiden. Se kart under.


Parkering
Gjesteparkering finner du ved Sluppenvegen 25 (se kartutsnitt) og koster 10 kr pr. time.

Kollektivtrafikk
Nærmeste holdeplasser er Postterminalen, Kroppanbrua og Sluppenvegen. Ruteinformasjon finner du her.

 

Besøk: Sluppenvegen 17B Post: Pb. 6038 Torgarden, 7434 Trondheim Telefon: +47 73 82 42 70 E-post: aajt@aajt.no