Aas-Jakobsen Trondheim AS er et rådgiverselskap innen bygg og anlegg med kontor i Trondheim. Vi har spesialisert oss på byggeteknikk og tverrfaglig kompetanse. Vår oppdragsmengde har hovedvekt i Midt-Norge, men vi utfører også oppdrag i øvrige deler av Norge. Både små enkle oppdrag og store komplekse tverrfaglige prosjekter.

Vi er en del av Aas-Jakobsen/ViaNova-nettverket med samarbeidende selskaper (www.aajvn.no). Samlet er vi ca. 300 medarbeidere. Vi arbeider både for private og offentlige byggherrer og opplever stor aktivitet og etterspørsel etter våre tjenester i markedet. Vi ønsker derfor å knytte til oss enda flere dyktige, kunnskapsrike og entusiastiske medarbeidere som ønsker å arbeide i et høyt faglig og godt sosialt miljø.

Vi er samlokalisert med ViaNova Trondheim AS og Selberg Arkitekter AS (til sammen ca. 70 ansatte) i Sluppenvegen 17B på Sluppen i Trondheim.

For ledige stillinger, se lenker i menyen til venstre.